Acelerador del equipo empresarial

acc-esquema

Tens el millor equip per a multiplicar resultats?
Estàs pensant en nous mercats, clients o línies de negoci?
Alguns clients us han deixat i no saps perquè?
Hi ha persones de l’equip poc alineades amb l’objectiu?
Qualsevol canvi comença amb força i acaba en res?
Alguns problemes et treuen força per créixer?
Trobes a faltar lideratge i autonomia en l’equip?

Tallers amb metodologies innovadores
per a diagnosticar febleses i accelerar exponencialment solucions!

Accelerador de L’EQUIP EMPRESARIAL

Taller pràctic d’anàlisi de l’organització per a la presa de decisió i els resultats empresarials, per Lluïsa Cortada

Superar la complexitat actual és possible disposant del millor equip empresarial. Només d’aquesta manera es pot reinventar i augmentar la penetració de mercat. Cal trobar les claus per gestionar la PIME des de la visió d’avui i del context.
Proposem un taller pràctic per conèixer més a fons la pròpia organització, posicionant millor l’equip, que els les persones donin el millor de sí mateixes, empenyent els punts forts i desactivant barreres. Sempre orientats a la solució. Amb metodologies innovadores específiques per a les organitzacions, s’analitza el posicionament i els valors, i s’exploren patrons de funcionament. Seguidament es detecten estratègies i vies de solució amb pistes clares per a la presa de decisió i per a clarificar el següent pas (un pla d’acció).

El format del Taller és el següent: s’inicia amb un breu enquadrament conceptual de cada tema i seguidament es fa treball pràctic. Ajustat a les necessitats dels participants  el procés ha de servir per augmentar coneixements sobre les organitzacions, trobar més claredat, palanques de solució i entrenar competències adients per als resultats.

El recorregut comença amb la visió del projecte i el focus estratègic per posicionar-se amb més força. El segon mòdul facilita detectar la solidesa de l’equip per a emprendre i acompanyar els canvis. El tercer mòdul aporta claredat en els passos i fases a seguir en la gestió del canvi, amb estratègies per a desfer resistències. El quart mòdul es centra en generar talent  en cada persona de la organització i finalment en el cinquè mòdul desenvolupar habilitats per a millorar la comunicació i la coordinació interna.

Per exemple, una empresa pot voler emprendre nous productes o serveis, desenvolupar lideratge personal, aclarir els rols de l’organització, augmentar la presa de decisions, l’assumpció de responsabilitats… tot dissenyant el procés de canvi.

Amb el treball es pot aclarir si la solució d’un problema té a veure amb augmentar l’orientació dels membres cap a la tasca, cap als resultats, cap als clients, o cap als objectius .El format de taller i la seva metodologia també ajuden a desfer dinàmiques relacionals que obstaculitzen la productivitat, la cooperació, la bona entesa.

Mòduls i Continguts

Mòdul 1

Desenvolupar la visió estratègica de l’empresa: actualitzar, reinventar o clarificar el projecte. Focalitzar objectius i línies estratègiques. Identificar fortaleses i oportunitats.  Valorar potencial de desenvolupament amb les amenaces i debilitats. Diagnosticar la cultura de treball necessària per multiplicar resultats.

Mòdul 2

Gestió de l’equip i orientació a resultats. Alinear les persones amb l’objectiu i l’estratègia; augmentar la unitat d’acció, la cooperació interna, el sentit d’autodirecció, Saber com establir pautes de treball, orientar-se al client intern i als resultats. Saber com generar una cultura de treball de compliment de compromisos.

Mòdul 3

Gestió del canvi: saber dissenyar les fases i els processos per a un canvi efectiu, vinculat a la millora i al posicionament. Clarificar punts crítics de canvi a l’empresa i claus per a la seva implementació i materialització

Mòdul 4

Gestió del talent i de les persones: com motivar el millor de cadascú a la pime, Aportació de capital d’esforç i compromís. Identificar barreres i dinàmiques errònies, activar estratègies per alliberar el talent, augmentar la pertinença i la contribució de cada membre

Mòdul 5

Lideratge i comunicació. Entrenament d’habilitats de comunicació per augmentar  l’activitat comercial. Elevator Speech. Comunicació per a liderar persones: com liderar directrius, opinions, pautes d’actuació. Com reconèixer i potenciar comportaments. Com reconduir, reestructurar conflictes i posar límits.

Metodologies

El Taller és pràctic i s’ajusta a la demanda dels participants de manera que opcionalment s’aplicaran diferents metodologies:

Metodologia de Sistemes Tous (P. Checkland)

Constel·lacions organitzacionals i Coaching sistèmic

acc-pilas

Desenvolupament i entrenament de competències

Tècniques d’innovació organitzativa

Resultats que es poden esperar

 • Reunir informació i estratègies per a reforçar el projecte
 • Generar claredat i unitat en la visió, els objectius, l’estratègia
 • Definir criteris més pertinents d’organització interna de les persones
 • Reforçar les àrees: estratègia, organització interna, producte, clients i mercat
 • Activar recursos a baix cost
 • Clarificar un pla d’acció per al canvi
 • Identificar la qualitat directiva i desenvolupar el rol amb més convicció
 • Augmentar la claredat de funcions i tasques de cada membre de l’equip
 • Augmentar el lideratge personal activar el millor de cadascú
 • Desenvolupar la cohesió i la cooperació interna
 • Instaurar pautes de comunicació, coordinació i compliment de compromisos
 • Detectar i transformar dinàmiques errònies
 • Identificar problemes i trobar un ventall de solucions
 • Definir criteris per a la presa de decisions

Destinataris

El Taller de D’accelerador de l’equip empresarial, està obert a:
 • Micro-empreses en involució i evolució
 • Autònoms
 • Emprenedors
 • Empreses de clúster o de viver empresarial

Durada

La durada total és de 50 h repartides en 5 mòduls temàtics.

Cada mòdul es realitza en dues jornades de 5h cada una.